Az egészséges test és lélek forrásaHÁZIREND


A SALUS Mozgásstúdió létesítmény igénybevétele során kérjük kedves Vendégeinket, hogy – a rend biztosítása, a berendezési és felszerelési tárgyak védelme érdekében – a következő szabályokat szíveskedjenek betartani.

1.         A foglalkozások illetve a szolgáltatások csak a kifejezetten arra jogosító érvényes bérlettel vagy egy alkalmas jeggyel látogathatók illetve vehetők igénybe. A bérlet 5 illetve 10 alkalomra szól és a váltás napjától számított 5 illetve 8 hétig vehető igénybe.

2.         A bérletek személyhez kötöttek, egy bérletet csak egy vendég használhat. A bérleten alkalmanként – foglalkozásonként illetve igénybevett szolgáltatásonként – egy alkalom kerül levonásra. A foglalkozások és szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

3.         Az öltöző az egy alkalmas jegy megváltása vagy a bérlet felmutatását követően vehető igénybe. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése, eltörése esetén 1.500 Ft (Ezerötszáz  forint) zárcsere-díjat köteles megfizetni a vendég. A vendégek értéktárgyaiért felelősséget nem vállalunk! A szekrény kulcsának, tartozékainak elvitele tilos!

4.         Az órarend változtatásának jogát fenntartjuk, az elmaradt órákért felelősséget nem vállalunk. A foglalkozásokra történő bejelentkezés telefonon történik. Amennyiben a bérlettel rendelkező vendég a foglalt időpontot kihagyja, úgy a kihagyott alkalom a bérletből levonásra kerül. A foglalt időpont legkésőbb az azt megelőző nap 18:00 órájáig módosítható, mondható le.

5.         A nyilvánosan meghirdetett foglalkozási órák korlátozás nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy a terem telítettsége miatt – a színvonalas szolgáltatás és a vendégek érdekében – a foglalkozásokon résztvevők számát korlátozni kényszerülünk. A terem befogadó képessége 8 fő.

6.         A vendégek a foglalkozásokat illetve a szolgáltatásokat csak és kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A foglalkozásokon történő sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalunk. A mozdulatsorok végzése önkéntes, szabad akaratból történik.

7.         A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés. A létesítmény területén (a közlekedő helyiség kivételével) csak tornacipőben vagy papucsban lehet közlekedni. A tornateremben zokni vagy tornacipő, a zuhanyteremben papucs használata kötelező. Az öltözőben elhelyezett szőnyegre utcai cipőben lépni tilos!

8.         A vendégeknek kötelező a használati tárgyak rendeltetésszerű használata. Az okozott károkért a károkozó kártérítési felelősséggel tartozik. Az eszközök használatát követően minden használó az eszközöket a rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni!

9.         A létesítmény területén tilos a dohányozás, a szeszes ital, drogok, narkotikumok, tiltott doppingszerek fogyasztása, valamint tilos olyan tevékenység folytatatása, amely a SALUS Mozgásstúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy törvénybe ütközik, illetve közerkölcsöt sért!

10.       A vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt időben elhagyni.

11.       A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a vezetőség a vendéget kizárhatja.

12.       E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

 

A vendégek az egy alkalmas jegy megváltásakor, valamint a bérlet átvételekor elfogadják, tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Házirendben foglaltakat.

 

Székesfehérvár, 2010. február 01.

SALUS Mozgásstúdió

 

 


Hírek

  • AKCIÓ!!! 2011. január 31-ig
    2011-01-11 14:53:25

    Amennyiben 2011. január 31-ig akár 5, akár 10 alkalmas bérletet vásárolsz, úgy azt most kihagyhatatlan áron kapod meg!

    10 alkalmas bérlet 8.500,-Ft

    5 alkalmas bérlet 4.500,-Ft

Asztali nézet